Tel: 021 3390 3552 , 021 3390 1804
آخرین مقاله ها در سایت
خازن

2-1

 تابلو خازن و اجزای آن

  1. خازن سه فاز
  2. کنتاکتور خازنی
  3. رگولاتور هوشمند
  4. فیوز
  5. مقاومت تخلیه
  6. ماژور تریستور

 

خازنها برای اصلاح ضریب توان شبکه بکار برده می شوند و معمولا در تابلوهای خاصی در داخل پست ها قرار داده می شوند. به این تابلو ها، تابلو های بانک خازنی گفته می شوند.
از آنجا که میزان مصرف یک شبکه متغیر است، ضریب توان شبکه نیز متغیر بوده و از این رو یکی از وظایف این تابلوها محاسبه میزان توان راکتیو مورد نیاز شبکه و وارد مدار کردن تعداد خازن مورد نیاز است. معمولا خازنهای موجود در تابلو به چند پله تقسیم شده اند که با تغیرات ضریب توان این پله ها وارد مدار یا از مدار خارج می شوند. در هر پله ممکن است از یک یا چند خازن با ظرفیت های مختلف به صورت موازی استفاده شده باشد.
هر پله از خازنها با استفاده از یک کنتاکتور و یک کلید فیوز سه فاز، به شمش های اصلی موجود در تابلو متصل می شوند.

 

اطلس کاسپین

در کانال تلگرام همراه ما باشید

پیوستن به کانال
خروج